Nr 57/2006  | 22-09-2006

Zmiana daty publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2006 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2006 roku. Zostanie on opublikowany w dniu 9 listopada 2006 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu za trzeci kwartał 2006 roku ustalony był na 10 listopada 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 100 Ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.