Nr 58/2006  | 26-09-2006

Otrzymanie zgody urzędów antymonopolowych Ukrainy oraz USA w procesie zakupu akcji Mazeikiu Nafta przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje o spełnieniu się istotnych warunków wykonania umowy nabycia przez PKN ORLEN S.A. 53,7022% akcji AB Mazeikiu Nafta („Możejki”) od Yukos International UK B.V., o których to warunkach PKN ORLEN S.A. informował w raporcie bieżącym nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku.

PKN ORLEN S.A powziął wiadomość, iż Amerykańska Federalna Komisja Handlu zakończyła rozpatrywanie sprawy dotyczącej planowanego przejęcia przez PKN ORLEN kontroli nad Możejkami. Skrócenie wymaganego terminu oczekiwania na ewentualny sprzeciw amerykańskich organów antymonopolowych oznacza w świetle amerykańskiego ustawodawstwa antymonopolowego (Hart Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976) zgodę na kupienie przez PKN ORLEN S.A. kontrolnego pakietu akcji w Możejkach na podstawie umów z Yukos International UK B.V. oraz Rządem Republiki Litewskiej.

Ponadto Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że Komisja Antymonopolowa na Ukrainie udzieliła PKN ORLEN S.A. zgody na przejęcie kontroli nad Możejkami.

Możliwość kupienia przez PKN ORLEN S.A. większości akcji Możejek uzależniona jest nadal od uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Patrz także: raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku, raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku, raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku oraz raport bieżący nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.