Nr 60/2006  | 28-09-2006

Wstępne wybrane dane operacyjne i finansowe za okres lipiec - sierpień 2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”), mając na względzie zasadę przejrzystości komunikacji oraz jednakowego dostępu do informacji, w związku z zaplanowanymi spotkaniami z przedstawicielami rynków kapitałowych podaje do wiadomości wstępne wybrane dane operacyjne i finansowe w okresie od 1 lipca 2006 do 31 sierpnia 2006.

Wstępne wybrane dane operacyjne PKN ORLEN S.A. za okres od 1 lipca 2006 do 31 sierpnia 2006 roku: