Nr 61/2005  | 16-10-2006

Postój instalacji hydrokrakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2006 roku zatrzymana została instalacja Hydrokrakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku. Postój instalacji związany jest z koniecznością wymiany zużytych elementów instalacji. Przestój trwać będzie około 12 dni, w tym czasie zakończą się prace remontowe i przeprowadzone zostaną ostateczne próby sprawności instalacji. Oznacza to że remont zostanie wykonany w bardzo szybkim czasie - standardowo tego typu prace trwają około 18 dni.

Na okoliczność koniecznego remontu instalacji Hydrokrakingu, przygotowany został precyzyjny harmonogram prac remontowych oraz scenariusze funkcjonowania pozostałych instalacji. PKN ORLEN S.A. zapewnia, iż przestój instalacji nie będzie miał wpływu na podaż paliw oferowanych przez PKN ORLEN S.A. Spółka zapewniła import dodatkowych wolumenów paliw, który w całości zrekompensuje zmniejszenie produkcji związane z wyłączeniem instalacji Hydrokrakingu. Oznacza to, że zarówno zaopatrzenie stacji benzynowych, jak i realizacja kontraktów hurtowych zawartych przez PKN ORLEN S.A. przebiegać będzie w sposób ciągły.

PKN ORLEN S.A. oszacował, iż przestój instalacji Hydrokrakingu pomniejszy jednostkowy wynik z działalności operacyjnej PKN ORLEN S.A. za czwarty kwartał 2006 roku o kwotę 56 mln PLN.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.