Nr 64/2006  | 25-10-2006

Uruchomienie po postoju instalacji hydrokrakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2006 roku, po 10 dniach postoju remontowego została włączona do ruchu instalacja Hydrokrakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku. Remont rozpoczął się 13 października 2006 roku i trwał 10 dni, czyli o dwa dni krócej niż wcześniej przewidywano.

Ze względu na skrócenie okresu postoju instalacji Hydrokrakingu PKN ORLEN S.A. zweryfikował swoje wcześniejsze szacunki (o których informował w raporcie bieżącym nr 61/2006 z dnia 16 października 2006 roku) i stwierdza, iż przestój instalacji Hydrokrakingu pomniejszy jednostkowy wynik z działalności operacyjnej PKN ORLEN S.A. za czwarty kwartał 2006 roku o kwotę 49 mln PLN. Wpływ ten będzie więc o 12,5% niższy niż wcześniej przewidywano.

Patrz także: raport bieżący nr 61/2006 z dnia 16 października 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.