Nr 68/2006  | 07-11-2006

PKN ORLEN S.A. uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na nabycie kontrolnego pakietu akcji w spółce AB Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 7 listopada 2006 roku PKN ORLEN S.A. uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na nabycie kontrolnego pakietu akcji w spółce AB Mazeikiu Nafta („Możejki”). Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej oznacza spełnienie jednego z warunków zawieszających wykonanie transakcji nabycia przez PKN ORLEN S.A. akcji w Możejkach na podstawie umowy sprzedaży z dnia 26 maja 2006 r. („Umowa Sprzedaży”) pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Yukos International UK B.V. („Yukos International”).

PKN ORLEN S.A. oraz Yukos International uzgodniły, że zamknięcie transakcji nabycia przez PKN ORLEN S.A. od Yukos International 53,7% akcji w Możejkach nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2007 roku, pod warunkiem, że na dzień zamknięcia transakcji spełnione będą wszystkie warunki zawieszające określone w Umowie Sprzedaży lub strony zrzekną się tych warunków. Zamiarem PKN ORLEN S.A. jest jak najszybsze zamknięcie transakcji. Jednocześnie Yukos International zobowiązał się współdziałać z PKN ORLEN S.A. w przypadku wystąpienia przez PKN ORLEN S.A. z żądaniem wcześniejszego zamknięcia transakcji.

Patrz także: raport bieżący nr 58/2006 z dnia 26 września 2006 roku, raport bieżący nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku , raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku, raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku , raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.