Nr 86/2006  | 16-12-2006

Fitch Ratings obniżył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2006 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) obniżyła międzynarodowy długoterminowy rating kredytowy dla PKN ORLEN S.A. z dotychczasowej oceny „BBB/negative watch” na „BBB-/negative outlook”. Agencja utrzymała krótkoterminowy międzynarodowy rating dla PKN ORLEN S.A. na poziomie „F3”.

Zmiana ratingu Agencji Fitch Ratings dla PKN ORLEN S.A. spowodowana jest spodziewanym okresowym wzrostem poziomu zadłużenia netto PKN ORLEN S.A. po zakupie akcji litewskiej rafinerii AB Mazeikiu Nafta („Możejki”) do poziomu 2,5x-3,0x EBITDA.

Zarząd PKN ORLEN SA oczekuje, iż zadłużenie PKN ORLEN SA powróci do docelowego poziomu długu netto w przedziale 1,5x-2,0x EBITDA w perspektywie 3 lat oraz, że spodziewany znaczny przyrost wartości dla akcjonariuszy ze zrealizowanej akwizycji uzasadnia okresowy wzrost zadłużenia.

Patrz także: raport bieżący nr 3/2002 z dnia 4 stycznia 2002 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.