Nr 88/2006  | 23-12-2006

Otrzymanie powiadomienia o złożeniu pisma procesowego przez syndyka Yukos Oil Company

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że dniu 22 grudnia 2006 r. PKN ORLEN S.A. otrzymał powiadomienie o złożeniu w dniu 21 grudnia 2006 r. przez rosyjskiego syndyka Yukos Oil Company („Syndyk”) pisma procesowego („Pismo”) w Sądzie Upadłościowym w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku („Sąd Amerykański”). Ponadto, wraz z Pismem, PKN ORLEN S.A. otrzymał kopię postanowienia Sądu Amerykańskiego z dnia 22 grudnia 2006 r. o wyznaczeniu na dzień 29 grudnia 2006 r. rozprawy w sprawie rozpoznania wniosków zawartych w Piśmie Syndyka.

Zgodnie z treścią Pisma, Syndyk zażądał zobowiązania Yukos International UK. B.V. („Yukos International”) przez Sąd Amerykański do wykazania, że Yukos International stosuje się do orzeczenia Sądu Amerykańskiego z dnia 26 maja 2006 r. („Orzeczenie”) dotyczącego sposobu dystrybucji środków pochodzących ze sprzedaży na rzecz PKN ORLEN S.A. akcji w spółce AB Mazeikiu Nafta. Na wypadek gdyby Yukos International nie wykazał, że postępuje zgodnie z treścią Orzeczenia, Syndyk zażądał zasądzenia odszkodowania od Yukos International i podmiotów powiązanych z Yukos International oraz od PKN ORLEN S.A. Wysokość odszkodowania nie jest sprecyzowana w treści Pisma.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.