Nr 92/2006  | 29-12-2006

Zniesienie przez Sąd Amerykański terminu rozprawy w sprawie pisma procesowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że dniu 28 grudnia 2006 roku PKN ORLEN S.A. otrzymał powiadomienie o zniesieniu przez Sąd Upadłościowy w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku („Sąd Amerykański”) wyznaczonej na 29 grudnia 2006 roku rozprawy w sprawie rozpoznania wniosków zawartych w piśmie procesowym syndyka Yukos Oil Company, o której PKN ORLEN S.A. informował w raporcie bieżącym nr 88/2006 z dnia 23 grudnia 2006 roku.
O ile Sąd Amerykański uzna to za niezbędne rozprawa w przedmiotowej sprawie odbędzie się do 16 stycznia 2007 roku.

Patrz także: Raport bieżący nr 88/2006 z dnia 23 grudnia 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).