Nr 14/2007  | 01-03-2007

Dane finansowe PKN ORLEN za 4. kwartał i cztery kwartały 2006r. według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na te wyniki finansowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu dane finansowe za okres 4. kwartału i czterech kwartałów 2006 roku według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz informacją na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za okres 4. kwartału i czterech kwartałów 2006 roku.