Nr 7/2007  | 18-01-2007

Zmiany w składzie Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., działając na podstawie par. 8 ust. 11 pkt. 1 Statutu PKN ORLEN S.A., na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 roku, większością głosów odwołała Pana Igora Chalupca z dniem dzisiejszym ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, który piastował je od dnia 1 października 2004 roku.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała na to stanowisko Pana Piotra Kownackiego, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ds. Audytu i Regulacji PKN ORLEN S.A. Pan P. Kownacki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. od dnia 23 października 2006 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 63/2006 z dnia 17 października 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz §27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.