Nr 28/2007  | 30-05-2007

Rezygnacja Pana Wiesława Rozłuckiego z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w następnej kadencji

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Rozłuckiego, iż nie zamierza on ubiegać się o wybór na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w następnej kadencji.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.