Nr 32/2007  | 31-05-2007

Treść uchwał podjętych przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 31 maja 2007 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 31 maja 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.