Nr 38/2007  | 27-06-2007

Moody`s przyznał PKN ORLEN rating Baa3 oraz tymczasowy rating Baa3 dla planowanych Euroobligacji PKN ORLEN.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2006 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service Ltd („Moody’s”, “Agencja”) przyznała PKN ORLEN S.A. ocenę kredytową („rating”) na poziomie Baa3 oraz tymczasowy rating Baa3 dla planowanej przez Spółkę emisji Euroobligacji. Perspektywa przyznanych ratingów została określona przez Agencję jako stabilna.

Zgodnie z komentarzem przekazanym przez Moody’s, rating Baa3 przyznany PKN ORLEN S.A. odzwierciedla silną pozycję Spółki w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dominującą pozycję PKN ORLEN S.A. na rynku polskim. Agencja przyznając rating Baa3 uwzględniła również, iż PKN ORLEN S.A. powinien w ciągu dwóch lat dążyć do osiągnięcia zakładanego zadłużenia na poziomie nie przekraczającym 1,5 – 2,0 razy wskaźnika dług netto / EBITDA, co pozwoliłoby Agencji na rozważenie nadania PKN ORLEN S.A. wyższej oceny kredytowej.

Tymczasowy rating Baa3, który został przyznany Euroobligacjom PKN ORLEN S.A. jeszcze przed rozpoczęciem procesu ich sprzedaży, wyraża wstępną opinię Moody’s dotyczącą niezabezpieczonych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę. Rating ten może zostać zmieniony przez Agencję po dokonaniu przeglądu ostatecznej dokumentacji związanej z emisją planowanych Euroobligacji PKN ORLEN S.A.

Stabilna perspektywa ratingów wyraża opinię Moody’s, iż czynniki otoczenia ekonomicznego oraz popyt na produkty rafineryjne będą sprzyjać PKN ORLEN S.A., co pozwoli na redukcję długu Spółki w zakładanym terminie. Agencja sporządziła ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A. po raz pierwszy.

Patrz także: raport bieżący nr 3/2002 z dnia 4 stycznia 2002 roku, raport bieżący 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku oraz raport bieżący nr 86/2006 z dnia 16 grudnia 2006.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 oraz § 32 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.