Nr 45/2007  | 16-07-2007

Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. podjął decyzję o wznowieniu produkcji i sprzedaży oleju napędowego ON BIO z 20% zawartością estrów wyższych kwasów tłuszczowych FAME

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 16 lipca 2007 roku Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. („Rafineria Trzebinia S.A.”) podjął decyzję o wznowieniu produkcji oleju napędowego ON BIO z 20% zawartością estrów wyższych kwasów tłuszczowych FAME.

Decyzja o wznowieniu produkcji została podjęta po przeprowadzeniu przez Rafinerię Trzebinia S.A. szczegółowych analiz ekonomicznych, w związku ze zmianami w zakresie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wprowadzonymi przez ustawę o zmianie o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2007 roku („Ustawa z dnia 11 maja 2007 roku”). Ustawa z dnia 11 maja 2007 roku zwiększa ulgę w akcyzie o blisko 5 groszy za litr biokomponentu w oleju napędowym oraz obniża z 20 groszy do 1 grosza na litrze stawkę akcyzy na tzw. paliwa samoistne, czyli czyste biokomponenty przeznaczone do napędu silników spalinowych.

Ponadto Zarząd Rafinerii Trzebinia S.A. postanowił wznowić począwszy z dniem 16 lipca 2007 roku sprzedaż oleju napędowego z zawartością 20% biokomponentu FAME. Rafineria Trzebinia S.A. do końca 2006 roku sprzedawała olej napędowy z zawartością 20% biokomponentów pod nazwą handlową „ON BIO 10”. Rafineria Trzebinia S.A. chcąc precyzyjniej odzwierciedlić udział biokomponentów w oleju napędowym, obecnie produkt ten będzie sprzedawać pod nazwą handlową „ON BIO 20”.

PKN ORLEN S.A. posiada 77,2% udziałów w ogólnej liczbie głosów w grupie kapitałowej Rafinerii Trzebinia S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 1/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.