Nr 49/2007  | 30-07-2007

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., działając na podstawie par. 8 ust. 11 pkt. 1 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2007 roku na wniosek Prezesa Zarządu odwołała z dniem dzisiejszym większością głosów Pana Pawła Szymańskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.
Pan Paweł Szymański zajmował stanowisko Członka Zarządu Spółki od dnia 18 października 2004 roku, a od dnia 19 kwietnia 2007 roku – stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Pana Dariusza Formelę na stanowisko Członka Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym.
Pan Dariusz Formela, lat 33, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył MBA na University of Bradford oraz WSPIZ im. Koźmińskiego, Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, Podyplomowe Studia Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowe Studia Menedżerskie XX edycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Studium Finansów Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz odbył staż zagraniczny z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych Francuskiej Federacji Ubezpieczeń Wzajemnych w Paryżu – Auxerre.
Pan Dariusz Formela ukończył wiele kursów i szkoleń, między innymi: kurs na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (egzamin państwowy), kurs z zakresu zarządzania zmianą w procesie fuzji i przejęć organizowany przez Institute for International Research, szkolenie z zakresu europejskiego prawa gospodarczego organizowane przez Konfederację Pracodawców Polskich.
Pan D. Formela w okresie: czerwiec – wrzesień 1998 r. był specjalistą ds. logistyki w Centrum prasowo-poligraficznym Sp. z o.o. w Gdańsku.
W okresie: październik 1998 rok – grudzień 2005 roku pracował w PKN ORLEN S.A. na stanowisku: referent/specjalista ds. organizacyjno-prawnych, kierownika działu organizacji, zastępcy dyrektora ds. społecznych, zastępcy dyrektora ds. organizacji, dyrektora ds. restrukturyzacji i systemów zarządzania oraz dyrektora biura organizacji i restrukturyzacji.
Od stycznia 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Organizacji w Spółce.

W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję:

  • przewodniczącego rad nadzorczych spółek: ORLEN Transport Kędzierzyn Koźle sp. z o.o., ORLEN Ochrona sp. z o.o., ORLEN Laboratorium sp. z o.o., ORLEN Prewencja sp. z o.o., ORLEN Administracja sp. z o.o.,
  • wiceprzewodniczącego rady nadzorczej ORLEN Księgowość sp. z o.o.,
  • członka rad nadzorczych spółek: KAUCUK, a.s. i SPOLANA, a.s. (Grupa UNIPETROL a.s.), Transport Poznań sp. z o.o. oraz ORLEN Upstream sp. z o.o.

Aktualnie jest:

  • Członkiem Zarządu AB Mazeikiu Nafta,
  • przewodniczącym rady nadzorczej Wisła Płock S.A. i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.,
  • członkiem rady nadzorczej UNIPETROL, a.s. oraz przewodniczącym Komitetu Ładu Korporacyjnego rady nadzorczej tej spółki,
  • członkiem Rady Fundatorów – Fundusz Grantowy dla Płocka,
  • członkiem Zespołu ds. Etyki w Spółce,
  • reprezentantem PKN ORLEN S.A. w Forum Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Pan Dariusz Formela oświadczył, iż, z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej oraz nie będzie członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Pan D. Formela nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Patrz także: raport bieżący nr 81/2004 z dnia 19 października 2004 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 i pkt 22 oraz §27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.