Nr 56/2007  | 21-09-2007

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN S.A.") podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.

1. Raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • IV kwartał 2007r. 28.02.2008r.
  • I kwartał 2008r. 15.05.2008r.
  • II kwartał 2008r. 13.08.2008r.
  • III kwartał 2008r. 13.11.2008r.

Raport kwartalny jednostkowy PKN ORLEN S.A. opublikowany zostanie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, rok 2005, poz. 1744).

2. Raport półroczny za 2008r. zostanie opublikowany w dniu: 25.09.2008r.
Raport półroczny jednostkowy PKN ORLEN S.A. opublikowany zostanie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, rok 2005, poz. 1744).
Półroczny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. (zawierał będzie skrócony raport jednostkowy PKN ORLEN S.A. j.w.).

3. Raporty roczne za 2007r. zostaną opublikowane w następujących terminach:

  • jednostkowy PKN ORLEN S.A. za 2007r. 23.04.2008r.
  • skonsolidowany Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za 2007r. 23.04.2008r.

Raport sporządzono na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.