Nr 65/2007  | 27-11-2007

Rezygnacja Pana Jerzego Woźnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2007 roku został zawiadomiony o złożeniu przez Pana Jerzego Woźnickiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2007 roku. Przyczyną złożenia rezygnacji jest przeciążenie obowiązkami.

Pan Jerzy Woźnicki został powołany na niezależnego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w dniu 31 maja 2007 roku. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., Przewodniczącego Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego oraz Członka Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 31/2007 z dnia 31 maja 2007 roku.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.