Nr 67/2007  | 20-12-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał z ANWIM S.A. umowę na sprzedaż paliw.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2007 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z ANWIM S.A. o szacunkowej łącznej wartości netto wynoszącej 984.220.000 PLN (brutto 1.200.748.400 PLN).

Na podstawie powyższej umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce ANWIM S.A. benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku.

Ponadto w dniu 28 grudnia 2006 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z firmą ANWIM Sp. z o.o. (obecnie ANWIM S.A.) umowę na sprzedaż benzyn i oleju napędowego w roku 2007 o wartości netto 769.488.773 PLN (brutto 938.776.303 PLN).

Szacunkowa łączna wartość netto umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy między PKN ORLEN S.A. oraz ANWIM S.A. wynosi 1.753.708.773 PLN (brutto 2.139.524.703 PLN).

Powyższe umowy stanowią łącznie „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że łączna wartość umów w całym okresie ich trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.