Nr 72/2007  | 21-12-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał z BP Polska umowy na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2007 roku PKN ORLEN S.A. zawarł dwie umowy roczne z BP Polska Sp. z o.o. („BP Polska”). Na podstawie umów PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce BP Polska benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowa wartość netto pierwszej umowy wynosi 4.014.690.000 PLN, szacunkowa wartość netto drugiej umowy wynosi 600.200.000 PLN. Łączna wartość netto umów wynosi około 4.614.890.000 PLN.

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że łączna wartość umów w całym okresie ich trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 90/2006 z dnia 29 grudnia 2006

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.