Nr 74/2007  | 27-12-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał z J&S Energy S.A. umowy na kupno i sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2007 roku PKN ORLEN S.A. zawarł trzy umowy roczne z J&S Energy S.A. („J&S Energy”) o szacunkowej łącznej wartości netto wynoszącej 1.570.297.723 PLN (brutto 1.915.763.222 PLN).

Na podstawie pierwszej umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce J&S Energy benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowa wartość netto pierwszej umowy wynosi 896.793.000 PLN (brutto 1 094 087 460 PLN).

Przedmiotem drugiej oraz trzeciej umowy jest kupno przez PKN ORLEN S.A. od J&S Energy benzyny i oleju napędowego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowe wartości netto przedmiotowych umów wynoszą odpowiednio 150.468.223 PLN (brutto 183.571.232 PLN) oraz 523.036.500 PLN (brutto 638.104.530 PLN).

Ponadto w ciągu ostatnich 12 miesięcy PKN ORLEN S.A. zawarł z firmą J&S Energy S.A. umowy na sprzedaż i zakup benzyn i oleju napędowego o łącznej wartości netto 72.981.640 PLN (brutto 89.037.600 PLN).

Szacunkowa łączna wartość netto wszystkich umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy między PKN ORLEN S.A. oraz J&S Energy S.A. wynosi 1.643.279.363 PLN (brutto 2.004.800.823 PLN).

Powyższe umowy stanowią łącznie „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że łączna wartość umów w całym okresie ich trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.