Nr 75/2007  | 27-12-2007

PKN ORLEN S.A. podpisał z ORLEN PetroCentrum umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2007 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. („Orlen PetroCentrum”). Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Orlen PetroCentrum benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 4.614.892.000 PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w Orlen PetroCentrum.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raport bieżący nr 89/2006 z dnia 28 grudnia 2006.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.