Nr 16/2008  | 28-02-2008

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zawiesiła Pana Piotra Kownackiego w wykonywaniu obowiązków Prezesa i Członka Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2008 r., podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony Pana Piotra Kownackiego w czynnościach Prezesa i Członka Zarządu Spółki, z następującym uzasadnieniem:

„Rada Nadzorcza podjęła niniejszą decyzję z powodu samodzielnego, bez uzgodnienia z Zarządem Spółki, podejmowania przez Prezesa działań, prowadzących do istotnego pogorszenia wizerunku Spółki, polegających na składaniu oświadczeń mających charakter polityczny, wciągających Spółkę w bieżące spory polityczne, a także dyskredytujących w nieuzasadniony sposób Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wyraża nadzieję, że okres zawieszenia będzie sprzyjał wyciszeniu emocji oraz odbudowie atmosfery zespołowego, apolitycznego działania dla dobra Spółki”.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, że na czas zawieszenia Prezesa Zarządu Pana Piotra Kownackiego, uprawnienia Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. przejmuje Wiceprezes Zarządu Pan Wojciech Heydel.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.