Nr 3/2008  | 16-01-2008

PKN ORLEN S.A. podpisał z Lukoil Warsaw Sp. z o.o. umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2008 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę roczną z Lukoil Warsaw Sp. z o.o. („Lukoil Warsaw”). Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Lukoil Warsaw benzynę i olej napędowy w okresie od 16 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Wartość netto przedmiotu umowy w okresie jej trwania szacowana jest na około 1.054.718.000 PLN (szacowana wartość brutto umowy wynosi 1.286.756.000 PLN).

Dodatkowo, w ciągu ostatnich 12 miesięcy PKN ORLEN S.A. zawarł z Lukoil Warsaw trzy umowy na podstawie których PKN ORLEN S.A. sprzedawał benzynę i olej napędowy spółce Lukoil Warsaw.
Łączna wartość netto wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Lukoil Warsaw w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 1.660.091.500 PLN (szacowana łączna wartość brutto wszystkich umów wynosi 2.025.312.300 PLN).

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że łączna wartość umów w całym okresie ich trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.