Nr 9/2008  | 07-02-2008

Zmiana daty publikacji raportu okresowego za czwarty kwartał 2007 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2007 roku. Zostanie on opublikowany w dniu 29 lutego 2008 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu za czwarty kwartał 2007 roku ustalony był na 28 lutego 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 100 Ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).