Nr 27/2008  | 29-04-2008

Pan Wojciech Heydel został powołany na Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2008 roku, powołała Pana Wojciecha Heydla na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., na wspólną 3-letnią kadencję Zarządu Spółki, rozpoczynającą się 7 czerwca 2008 roku.

Pan Wojciech Heydel

WYKSZTAŁCENIE
1998 UNIVERSITY OF MICHIGAN, USA, General Management (Executive Program)
1985 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Dyplom, Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2004 – obecnie PKN ORLEN S.A.
Od lutego 2008 roku – obecnie p.o. Prezesa Zarządu
Od listopada 2004 – obecnie Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży

1990 – 2004 KONCERN BP
2003 – 2004 Prezes Zarządu BP Polska, Dyrektor Sprzedaży Detalicznej
2001 – 2003 Supply Chain Director na Europę Centralną i Wschodnią International Supply Trading w Londynie
2000 – 2001 Członek Executive Team, Executive Office BP PLC, Londyn
1998 – 1999 Prezes Zarządu BP Polska, Dyrektor Sprzedaży LPG
1995 – 1998 Członek Zarządu BP w Polsce, Dyrektor ds. Rozwoju BP w Polsce
1994 – 1995 Członek Zarządu BP w Polsce, Dyrektor ds. Sprzedaży Olejów Smarowych
1992 – 1993 Kierownik ds. Sprzedaży Olejów Silnikowych oraz Olejów Przemysłowych
1990 – 1991 Pierwszy reprezentant Koncernu BP w Polsce
1990 Wybrany przez CBI (Corporation ot British Industry) na staż szkoleniowy w BP Oil International, UK

1985 – 1990 INSTYTUT TECHNOLOGII NAFTY W KRAKOWIE
1988 – 1990 Kierownik Laboratorium Silnikowego
1985 – 1988 Asystent

Pan Wojciech Heydel oświadczył, że z dniem objęcia funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Wojciech Heydel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.