Nr 35/2008  | 19-05-2008

Projekty uchwał na NWZ PKN ORLEN zwołanego na dzień 13 czerwca 2008 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu pełną treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanym na dzień 13 czerwca 2008 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.