Nr 49/2008  | 17-06-2008

Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ PKN ORLEN w dniu 13 czerwca 2008 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. w dniu 13 czerwca 2008 roku („NWZ”) wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.