Nr 79/2008  | 18-09-2008

Rezygnacja Pana Wojciecha Heydla ze stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2008 Pan Wojciech Heydel, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A., złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację z zajmowanego stanowiska. Jako uzasadnienie wskazał nadrzędny interes Spółki wobec wyczerpania dotychczasowej formuły współpracy w ramach Zarządu.

Rada Nadzorcza wyraziła Panu Prezesowi podziękowanie za wkład pracy wniesiony w rozwój Spółki w minionych czterech latach. Pan Wojciech Heydel zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży w okresie: 1 listopada 2004 r. – 6 czerwca 2008 r. oraz pełnił obowiązki Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora w okresie: 28 lutego 2008 r. – 6 czerwca 2008 r.

Pan Wojciech Heydel zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Spółki od dnia 7 czerwca 2008 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 27/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku.