Nr 80/2008  | 18-09-2008

Powołanie Pana Dariusza Jacka Krawca na Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 18 września 2008 roku powołała Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. z dniem dzisiejszym.

Pan Dariusz Jacek Krawiec ukończył w 1992 roku Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego.

W 1992 roku Pan Dariusz Jacek Krawiec był zatrudniony w Banku PEKAO S.A.; w 1993 roku w Ernst & Young S.A. na stanowisku Konsultanta w Dziale Doradztwa ds. Zarządzania; w latach 1993 - 1997 na stanowisku asystenta, starszego asystenta, asystenta menadżera i Menadżera w Dziale Corporate Finance w Price Waterhouse Sp. z o.o.; w latach 1997-2002 był zatrudniony w Nomura International plc Londyn – Bankowość Inwestycyjna, jako osoba odpowiedzialna za Rynek Polski. W latach 1998 – 2002 Pan Dariusz Jacek Krawiec był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym w spółce Impexmetal S.A., a w 2002 roku Prezesem Zarządu Elektrim S.A. W latach 2003-2004 pracował na rzecz butiku inwestycyjnego Sindicatum Ltd, Londyn jako Dyrektor Zarządzający. Od 2006 roku do 25 marca 2008 roku był Prezesem Zarządu Action S.A. Był uczestnikiem konkursu na stanowiska członków Zarządu PKN ORLEN S.A. nowej kadencji ogłoszonego w lutym br. Od 7 czerwca 2008 roku do dnia dzisiejszego Pan Dariusz Jacek Krawiec był Wiceprezesem Zarządu PKN ORLEN S.A.

Pan Dariusz Jacek Krawiec był przewodniczącym rad nadzorczych następujących spółek: Huty Aluminium „Konin” S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, cemarket.com S.A. oraz członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o. (ERA GSM), Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG.

Pan Dariusz Jacek Krawiec oświadczył, że z dniem objęcia stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Dariusz Jacek Krawiec nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Patrz także: raport bieżący nr 33/2008 z dnia 15 maja 2008 roku.