Nr 107/2008  | 02-12-2008

Zawarcie umowy przez Mazeikiu Nafta z TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2008 roku AB Mazeikiu Nafta zawarła z TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam, z siedzibą w Amsterdamie („TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam”) dwie umowy roczne na sprzedaż drogą morską benzyny i oleju napędowego.

Na podstawie pierwszej umowy AB Mazeikiu Nafta będzie sprzedawała spółce TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam benzynę w 2009 roku („Umowa na sprzedaż benzyny”).

Na podstawie drugiej umowy AB Mazeikiu Nafta będzie sprzedawała spółce TRAFIGURA BEHEER B.V. Amsterdam olej napędowy w 2009 roku („Umowa na sprzedaż oleju napędowego”).

Szacunkowa wartość netto umowy na sprzedaż benzyny wynosi około 360 milionów USD (czyli około 1 094 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 2 grudnia 2008 roku), natomiast umowy na sprzedaż oleju napędowego około 390 milionów USD (czyli około 1 185 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 2 grudnia 2008 roku).

Łączna szacunkowa wartość netto wymienionych wyżej umów wynosi około 750 milionów USD (czyli około 2 279 milionów PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 2 grudnia 2008 roku).

Zawarcie wymienionych wyżej umów stabilizuje sprzedaż produktów paliwowych AB Mazeikiu Nafta poprzez morze.

PKN ORLEN S.A. posiada około 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich łączna szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 86/2008 z dnia 2 października 2008 roku.