Nr 117/2008  | 31-12-2008

PKN ORLEN S.A. podpisał z Shell Polska umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę roczną z Shell Polska Sp. z o.o. („Shell Polska”). Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku spółce Shell Polska. Wartość netto przedmiotu umowy w okresie jej trwania szacowana jest na około 3 158 902 860 PLN.

Powyższa Umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość Umowy w całym okresie jej trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raport bieżący nr 71/2007 z dnia 21 grudnia 2007.