Nr 118/2008  | 31-12-2008

PKN ORLEN S.A. podpisał z BP Polska umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z BP Polska Sp. z o.o. („BP Polska”). Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce BP Polska benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 2 770 848 117 PLN.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość umowy w całym okresie jej trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A..

Patrz także: raport bieżący nr 72/2007 z dnia 21 grudnia 2007