Nr 119/2008  | 31-12-2008

PKN ORLEN S.A. podpisał z ORLEN PetroCentrum umowę na sprzedaż paliw

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę roczną z Orlen PetroCentrum Sp. z o.o. („Orlen PetroCentrum”). Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Orlen PetroCentrum benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 3 942 076 531 PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w Orlen PetroCentrum.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raport bieżący nr 75/2007 z dnia 27 grudnia 2007.