Nr 18/2009  | 19-02-2009

Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy PKN ORLEN S.A. i Synthos Dwory Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 19 lutego 2009 roku została rozwiązana wieloletnia umowa na dostawę etylobenzenu przez PKN ORLEN S.A. na rzecz Synthos Dwory Sp. z o.o.

Przyczyną rozwiązania umowy jest zbyt wysoka dla odbiorcy cena etylobenzenu wyliczona w oparciu o szacowane koszty budowy jednostki produkcyjnej.

Rozwiązanie umowy nie rodzi żadnych konsekwencji finansowych dla PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 8/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku.