Nr 23/2009  | 02-03-2009

AB Mazeikiu Nafta zawiązała spółkę UAB EMAS

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 2 marca 2009 roku Sąd Rejestrowy Litwy zarejestrował spółkę UAB EMAS, spółka z o.o. z siedzibą w Juodeikiai, LT-89467 okręg Mazeikiai, Litwa („UAB EMAS”).

W dniu 20 lutego 2009 roku, AB Mazeikiu Nafta („AB Mazeikiu Nafta”) podpisała akt założycielski spółki UAB EMAS i jako jedyny założyciel objęła 5 200 000 udziałów w UAB EMAS o wartości nominalnej 1 LTL (czyli około 1,3752 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 2 marca 2009 roku) każdy udział („Nabyte Udziały”), stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki UAB EMAS i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki UAB EMAS, za cenę 5 200 000 LTL (czyli około 7 151 040 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 2 marca 2009 roku).

Wstępny wkład za Nabyte Udziały, wynoszący 1 300 000 LTL (czyli około 1 787 760 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla LTL/PLN z dnia 2 marca 2009 roku), został zapłacony przez AB Mazeikiu Nafta w formie gotówki. Pozostała część wartości nominalnej zostanie pokryta przez AB Mazeikiu Nafta w formie wkładów gotówkowych w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania aktu założycielskiego. Inwestycja AB Mazeikiu Nafta w UAB EMAS ma charakter długoterminowy.

Podstawowa działalność UAB EMAS obejmuje świadczenie usług instalacji i konserwacji urządzeń elektrycznych oraz świadczenie usług pokrewnych dla osób fizycznych i prawnych.

Rada Nadzorcza spółki UAB EMAS liczy 4 członków, z czego wszyscy są pracownikami AB Mazeikiu Nafta.

PKN ORLEN S.A. posiada około 90% udziałów w AB Mazeikiu Nafta.

Nabyte Udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego UAB EMAS, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.