Nr 31/2009  | 11-03-2009

Otrzymanie przez PKN ORLEN S.A. notyfikacji w sprawie wykonania opcji sprzedaży akcji pozostających własnością Rządu Republiki Litewskiej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, w nawiązaniu do umowy opcji sprzedaży akcji AB Mazeikiu Nafta („AB Mazeikiu Nafta”) pozostających własnością Rządu Republiki Litewskiej („Rząd Republiki Litewskiej”) („opcja sprzedaży”), że otrzymał od Rządu Republiki Litewskiej formalną notyfikację w sprawie wykonania opcji sprzedaży.

Na mocy tej umowy Rząd Republiki Litewskiej stał się uprawniony do sprzedaży na rzecz PKN ORLEN S.A. 70 750 000 akcji zwykłych AB Mazeikiu Nafta, o wartości nominalnej 1 LTL każda, stanowiących około 9,98% kapitału zakładowego AB Mazeikiu Nafta. Opcja miała obowiązywać przez okres pięciu lat od finalizacji zakupu akcji stanowiących 30,66% od Rządu Republiki Litewskiej. Łączna cena za wszystkie akcje objęte opcją wynosiła 277 835 250 USD (3,927 USD za jedną akcję). Jednakże, jeżeli Rząd Republiki Litewskiej wykona opcję w okresie trzech lat od daty sprzedaży 30,66% akcji, łączna cena za wszystkie akcje objęte opcją wyniesie 284 450 375 USD (4,0205 USD za jedną akcję).

Intencją PKN ORLEN S.A. jest uzgodnienie z Rządem Republiki Litewskiej warunków wykonania opcji sprzedaży.

Na dzień 11 marca 2009 roku PKN ORLEN S.A. posiada 90,02% udziałów w AB Mazeikiu Nafta. W przypadku realizacji opcji sprzedaży PKN ORLEN S.A. będzie posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym AB Mazeikiu Nafta.

Patrz także: raport bieżący nr 4/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r., raport bieżący nr 85/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., raport bieżący nr 84/2006 z dnia 14 grudnia 2006roku, raport bieżący nr 83/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku, raport bieżący nr 79/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku, raport bieżący nr 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 68/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 58/2006 z dnia 26 września 2006 roku, raport bieżący nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku , raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku, raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku , raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku oraz zapis transmisji internetowej z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. z dnia 30 listopada 2006 r.