Nr 35/2009  | 26-03-2009

Uzgodnienie warunków wykonania umowy opcji sprzedaży akcji AB Mazeikiu Nafta pozostających własnością Rządu Republiki Litewskiej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 26 marca 2009 roku podpisał z Rządem Republiki Litewskiej list określający warunki wykonania umowy opcji sprzedaży, z 9 czerwca 2006 roku, ("Umowa opcji sprzedaży") akcji AB Mazeikiu Nafta pozostających własnością Rządu Republiki Litewskiej ("List").

Na mocy Umowy opcji sprzedaży, o której mowa powyżej, Rząd Republiki Litewskiej stał się uprawniony do sprzedaży na rzecz PKN ORLEN S.A. 70 750 000 akcji zwykłych AB Mazeikiu Nafta, o wartości nominalnej 1 LTL każda, stanowiących około 9,98% kapitału zakładowego AB Mazeikiu Nafta. Opcja miała obowiązywać przez okres pięciu lat od finalizacji zakupu akcji stanowiących 30,66% od Rządu Republiki Litewskiej. Łączna cena za wszystkie akcje objęte opcją sprzedaży wyniesie 284 450 375 USD (4,0205 USD za jedną akcję).

Zgodnie z postanowieniami Listu, PKN ORLEN S.A. niezwłocznie dokona przelewu 20% ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta, czyli 56 890 075 USD na rachunek zastrzeżony. Pozostała część kwoty należnej za akcje AB Mazeikiu Nafta zostanie zapłacona do 30 kwietnia 2009 roku i zostanie powiększona o odsetki przewidziane w Umowie opcji sprzedaży w wysokości USD 6M LIBOR liczone od 20 marca 2009 roku. W rezultacie do 30 kwietnia 2009 roku nastąpi zamknięcie transakcji i przeniesienie własności akcji AB Mazeikiu Nafta, których dotyczy Umowa opcji sprzedaży, na rzecz PKN ORLEN S.A.

Na dzień 26 marca 2009 roku PKN ORLEN S.A. posiada akcje AB Mazeikiu Nafta reprezentujące 90,02% kapitału zakładowego tej spółki. W przypadku realizacji opcji sprzedaży PKN ORLEN S.A. będzie posiadał akcje AB Mazeikiu Nafta reprezentujące 100% kapitału zakładowego AB Mazeikiu Nafta.

Patrz także: raport bieżący nr 31/2009 z dnia 11 marca 2009 r., raport bieżący nr 4/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r., raport bieżący nr 85/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., raport bieżący nr 84/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r., raport bieżący nr 83/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r., raport bieżący nr 79/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r., raport bieżący nr 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 r., raport bieżący nr 68/2006 z dnia 7 listopada 2006 r., raport bieżący nr 58/2006 z dnia 26 września 2006 r., raport bieżący nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r. , raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 r., raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. , raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 r. oraz zapis transmisji internetowej z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. z dnia 30 listopada 2006 r.