Nr 7/2009  | 23-01-2009

Transakcja kupna akcji PKN ORLEN S.A. dokonana w 2008 roku przez członka Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że otrzymał zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Zarządu PKN ORLEN S.A. w 2008 roku, o dokonanym zakupie 1 akcji PKN ORLEN S.A. w maju 2008 roku, po cenie 40 złotych. Transakcja została zawarta podczas sesji zwykłej na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.