Nr 52/2009  | 04-05-2009

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2008 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazanych do publicznej wiadomości przez PKN ORLEN S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku („Informacje”).

Pełna treść Informacji jest dostępna na stronie internetowej PKN ORLEN S.A.: www.orlen.pl w sekcji relacje inwestorskie.

Raport sporządzono na podstawie Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).