Nr 79/2009  | 08-06-2009

Zwołanie ZWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 roku, o godz. 11.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41.

W załączeniu szczegółowe informacje wraz z propozycjami zmian do Statutu Spółki, jakie będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.