Nr 101/2009  | 15-07-2009

Treść uchwał podjętych przez ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 15 lipca 2009 roku.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 15 lipca 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.