Nr 136/2009  | 23-09-2009

Jednolity tekst Statutu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("PKN ORLEN S.A.") przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu PKN ORLEN S.A. ("Statut"). Jednolity tekst Statutu został ustalony uchwałą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 22 września 2009 roku i uwzględnia zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., które odbyło się w dniu 15 lipca 2009 roku. Zmiany do Statutu Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców (postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 września 2009 roku sygn. akt 16333/09/929).