Nr 153/2009  | 23-10-2009

Korekta raportu bieżącego nr 153/2009 z dnia 23 października 2009 roku dotyczącego szacunków wybranych danych operacyjnych PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2009 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ("Spółka", "PKN ORLEN S.A.") informuje, iż w opublikowanym w dniu 23 października 2009 roku raporcie bieżącym nr 153/2009 dotyczącego szacunków wybranych danych operacyjnych PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2009 roku pojawił się błąd edycyjny:

Jest:

"Brak efektów zdarzeń jednorazowych, które wystąpiły w 3 kwartale 2008 roku spowoduje obniżenie wyniku operacyjnego za 3 kwartał 2009 roku o (-) 45 mln PLN."

Powinno być:

"Brak efektów zdarzeń jednorazowych, które wystąpiły w 3 kwartale 2008 roku spowoduje podwyższenie wyniku operacyjnego za 3 kwartał 2009 roku o 45 mln PLN."

W załączeniu poprawna treść raportu nr 153/2009 z dnia 23 października 2009 roku.