Nr 74/2010  | 22-04-2010

Korekta raportu bieżącego nr 74/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotyczącego szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za 1 kwartał 2010 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”) informuje, iż w opublikowanym w dniu 22 kwietnia 2010 roku raporcie bieżącym nr 74/2010 dotyczącego szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. za 1 kwartał 2010 roku pojawił się błąd liczbowy.