Nr 202/2011  | 07-12-2011

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zawiesiła Pana Marka Serafina w czynnościach Członka Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. w dniu 7 grudnia 2011 r. podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony Pana Marka Serafina w czynnościach Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. z powodu zatrzymania go przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).

Zarząd PKN ORLEN S.A.