Nr 137/2012  | 19-07-2012

Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN za 2kw.2012r.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”) podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN („PKN ORLEN”) za 2kw.2012r.