Nr 194/2012  | 19-10-2012

Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN za 3kw’12.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”) podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ORLEN („PKN ORLEN”) za 3kw’12.