Nr 410/2013  | 12-11-2013

Zgoda akcjonariuszy TriOil Resources Ltd. na zbycie TriOil na rzecz PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 12 listopada 2013 roku akcjonariusze TriOil Resources Ltd. ("TriOil") reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu TriOil przegłosowali większością około 95% głosów uchwałę („Uchwała”) akceptującą umowę przejęcia („Umowa Przejęcia”) zawartą pomiędzy TriOil i ORLEN Upstream Sp. z o.o. (ORLEN Upstream). Na podstawie Umowy Przejęcia ORLEN Upstream International B.V. („ORLEN Upstream International”) nabędzie wszystkie wyemitowane akcje zwykłe serii A spółki TriOil („Akcje Zwykłe”) stanowiące 100% kapitału zakładowego TriOil, uprawniające do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu TriOil.

Podjęta przez akcjonariuszy TriOil Uchwała zostanie złożona do odpowiedniego kanadyjskiego sądu prowincji Alberta (Court of Queen’s Bench), który wyda ostateczną decyzję („Decyzja Sądu”) potwierdzającą prawidłowość przeprowadzenia transakcji. Decyzja Sądu zostanie złożona do rejestru przedsiębiorstw, który wyda certyfikat potwierdzający uprawnienia ORLEN Upstream International do wszystkich Akcji Zwykłych TriOil.

TriOil z siedzibą w Calgary w kanadyjskiej prowincji Alberta jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu. Więcej informacji na temat TriOil dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.trioilresources.com/.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream. ORLEN Upstream posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Upstream International.

Patrz także: raport bieżący nr 343/2013 z dnia 16 września 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.