Nr 174/2014  | 20-05-2014

Pierwszy dzień notowania obligacji PKN ORLEN S.A. serii F

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 20 maja 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wprowadzeniu obligacji do obrotu, określającą pierwszy dzień notowania obligacji PKN ORLEN S.A. serii F na 21 maja 2014 roku.


Raport sporządzono na podstawie: § 34 Ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Zarząd PKN ORLEN S.A.